Πρεσοθεραπεία
Feature image
  • Project date 2014-01-10

Project gallery

Green PRESS 5

5-κάναλη συσκευή πρεσοθεραπείας - παροχέτευσης του λεμφικού συστήματος, θεραπείες οιδημάτων, φλεβών, κυτταρίτιδας.

Η τιμή της είναι προσιτή, η λειτουργία της φιλική και τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα της έχουν ενδιαφέρον για τα κέντρα φυσιοθεραπείας και τα ινστιτούτα αισθητικής. • Η GREEN PRESS 5 διαθέτει επτά (7) προκαθορισμένα προγράμματα που σας βοηθούν  να επιλέξετε τη βέλτιστη θεραπεία για κάθε περίπτωση / κατάσταση. Επιπλέον διαθέτει τέσσερα (4) προγράμματα να δημιουργήσετε εσείς ανάλογα με την εμπειρία σας και τις ανάγκες σας.

 

Green PRESS 8

8-κάναλη συσκευή πρεσοθεραπείας - παροχέτευσης του λεμφικού συστήματος, θεραπείες οιδημάτων φλεβών, κυτταρίτιδας, τραυματισμών του μυοσκελετικού συστήματος.

Η GREEN PRESS 8  έχει σχεδιαστεί με βάση την αρχή της λεμφικής παροχέτευσης. Οι ειδικές μανσέτες ελέγχονται από μικροεπεξεργαστή που επιτρέπει την επιλογή των ακριβών παραμέτρων θεραπείας. Υπάρχουν 7 προκαθορισμένα προγράμματα για τη βέλτιστη θεραπεία για κάθε περίπτωση / κατάσταση. Επιπλέον 14 προγράμματα είναι ελεύθερα να δημιουργήσετε εσείς, σύμφωνα με την εμπειρία και τις ανάγκες σας.

 

Green PRESS 12 

12-κάναλη συσκευή πρεσοθεραπείας

Η GREEN PRESS 12 είναι εξοπλισμένη με ειδικές μανσέτες που ελέγχονται από μικροεπεξεργαστή κάτι που επιτρέπει την επιλογή των ακριβών παραμέτρων θεραπείας.

Υπάρχουν 7 προκαθορισμένα και επιπλέον 14 ελεύθερα προγράμματα. Παρέχει θεραπείες λεμφικής παροχέτευσης και αποτελεσματικές θεραπείες όλων των σταδίων κυτταρίτιδας.

2013 - fotodiegersi.gr all rights reserved. Powered by